Nih chronic prostatitis symptom index pdf

Ioanel Sinescu Editor Fondator: Prof. Eugeniu Proca Comitet Editorial: Prof. Petriøor Geavlete, Bucureøti Dr. Costicæ Novac, Iaøi Dr. Radu Constantiniu, Bucureøti Prof. Radu Boja, Târgu Mureø Conf.

medical connections - Conexiuni Medicale

Ioan Coman, Cluj-Napoca Conf. Gabriel Glück, Bucureøti Conf. Valentin Ambert, Bucureøti Prof. Gheorghe Bumbu, Oradea Prof.

Viorel Tode, Constanfla Prof. John Denstedt Ontario, Canada Prof. Imre Romics Budapesta, Ungaria Prof. Rien Nijman Groningen, Olanda Prof. Cælin Ciofu Paris, Franfla Prof.

Michael Marberger Viena, Austria Prof. Theo M. Constantin Gîngu, Bucureøti Editor executiv adjunct: Dr. Cristian Surcel, Bucureøti Redactori: Dr.

Sorin Titus Pætræøcoiu, Bucureøti Dr. Fundeni nr.

adenom de prostata simptome tratament prostatita și cum este tratată

Cancer de prostatæ Prostate Cancer 2. Urologie femininæ, incontinenflæ Female Urology, Incontinence 3.

Index of /files/

Oncologie Oncology 4. Varia Varia 5.

utilizarea supozitoarelor în tratamentul prostatitei ceai de rinichi

Litiazæ Lithiasis 6. Rolul alfa-metilacil-coa racemazei øi a P63 în diagnosticul cancerului de prostatæ Amelia Petrescu 1, Gabriela Berdan 1, Nih chronic prostatitis symptom index pdf. Rædævoi 1, O. Codreanu 1, D. Bædescu 1, Carmen Ardeleanu 2, V. Jinga 1 1 Spitalul Prof.

Burghele, Departamentul de Anatomie Patologicæ, Bucureøti 2 Institutul Victor Babeø, Departamentul de Histopatologie, Bucureøti Introducere: Diagnosticul cancerului prostatic poate fi uneori dificil de realizat doar in urma examenului histopatologic al adenoma prostatico intervento con laser prostatice obtinute prin punctie.

Scopul acestui studiu a fost evaluarea folosirii cocktailului de anticorpi alfametilacil-coa racemazei AMACR si P63 in diagnosticul carcinomului prostatic. Am realizat un studiu prospectiv pe 50 de fragmente de prostatactomie radicala si 50 fragmente biopsice ce prezentau focare de carcinom prostatic minim, neoplazie intraepiteliala prostatica de grad inalt HG-PIN precum si zone de atrofie sau adenosis, in special cu nucleoli proeminenti, ce pot confundate cu aspectele de carcinom prostatic.

Material øi Metodæ: Sectiuni histopatologice seriate din blocurile de parafina corespondente au fost colorate cu hematoxilin-eozina HEVan Gieson si imunohistochimic cu anticorpi pentru AMACR si P63 utilizand un cocktail de anticorpi prediluat pentru ambele proteine. Pentru a extinde utilizarea acestor markeri am combinat colorarea proteinei citoplasmatice AMACR cu aceea a proteinei nucleare P63, un marker al celulelor bazale prostatice care este absent in cancerul prostatic.

AMACR a fost pozitiv, cu colorare moderata si puternica, in aproape toate cazurile in care aspectul imunohistochimic a modificat diagnosticul initial de leziune atipica cu unul de carcinom prostatic. Cazurile diagnosticate initial ca leziune atipica si ulterior confirmate ca si nih chronic prostatitis symptom index pdf prostatic au prezentat o inalta suspiciune de cancer pe baza examenului histologic HE si a nih chronic prostatitis symptom index pdf markerilor celulelor bazale.

Concluzii: Cocktailul de anticorpi poate avea utilitate diagnostica atunci cand fragmente limitate de tesut sau focare mici suspecte sunt disponibile pentru evaluare histopatologica pe fragmentele de punctie prostatica sau piesele operatorii.

Combinarea markerilor AMACR si P63 poate realiza un pattern de colorare care sa faciliteaza identificarea celulelor maligne prostatice. Utility of alpha-methylacyl-coa racemase and P63 cocktail in the diagnosis of prostatic carcinoma Amelia Petrescu 1, Gabriela Berdan 1, D.

Jinga 1 1 Prof.

Understanding Chronic Prostatitis

Immunohistochemistry represent a further aid for the pathologist in setting up the diagnosis. Material and methods: Serial histological sections from the corresponding paraffin blocks were stained with hematoxylin and eosin HEVan Gieson and by immunostains for AMACR and P63 using a prediluted antibody cocktail comprising both.

To extend the utility of these markers for prostate cancer we combined stained for cytoplsmic AMACR with staining for the nuclear protein P63, a basal cell marker in the prostate that is absent in prostate cancer. AMACR was positive with moderate and strong staining in almost all cases for which the immunohistochemical result converted the expert review atypical diagnosis to a final cancer diagnosis.

REVISTA ROMÂNÆ DE UROLOGIE

The cases whose diagnosis was changed from atypical to cancer were all highly suspicious for cancer based on HE histology and negative basal cell markers. Conclusions: This cocktail would be of diagnosis utility when only limited tissue is available for immunohistochemical evaluation of small diagnostically difficult foci on both prostate needle biopsy tissue and surgical specimens.

Combined staining for AMACR and P63 resulted in a staining pattern that greatly facilitated the identification of malignant prostate cells. Cancer de Prostatæ nr. Rezultatele oncologice la 5 ani dupæ prostatectomie radicalæ în managementul de cancerul de prostatæ local avansat C.

Surcel 1, C. Mirvald 1, C. Gîngu 1, I. Manea 1, A. Omer 1, S. Najjar 1, S. Pætræøcoiu 1, S. Margaritis 2, Carmen Savu 2, M. Manu 1, I. Obiectiv: Acest articol prezintæ experienfla Clinicii noastre în tratamentul pacienflilor cu cancer prostatic local avansat folosind prostatectomia radicalæ deschisæ ca primæ etapæ în cadrul unui management multimodal.

Material øi metodæ: Am realizat un studiu prospectiv desfæøurat între în Centrul nostru pe pacienfli cu cancer de prostatæ local avansat, færæ tratament neoadjuvant, la care s-a practicat prostatectomie radicalæ retropubicæ deschisæ øi limfodisecflie ilio-obturatorie bilateralæ extinsæ elnd.

prostatita este periculoasă pentru bărbați boli ale prostatitei

Am utilizat regresii Cox uni- øi multivariate pentru a identifica factorii cu impact semnificativ statistic în apariflia recurenflei biochimice øi asupra supraviefluirii færæ progresie a bolii CPFS. Rezultate: Vârsta medie a fost de 68 de ani interval, Ratele de supraviefluire Introduction: The EAU guidelines on prostate cancer consider that radical prostatectomy is an option for selected patients with locally advanced prostate cancer, but many still consider external radiotherapy EBRT and hormonal treatment HoT as primary line of treatment for these patients.

Objective: This article presents the experience of our Clinic in the management of patients with locally advanced prostate cancer using open radical prostatectomy as the first step in a multimodal approach. Material and Method: We conducted a prospective study during on patientswith locally advanced prostate cancer with no neoadjuvant treatment that underwent open radical prostatectomy with extended bilateral pelvic lymph node dissection elnd in our Center.

Cox uni- and multivariate regression analyses were used to identify predictive factors in BCR and clinical progression-free survival CPFS. Results: Median age was 68 years range, 52 to A median of 18 nodes were removed per patient. Cancer-specific survival and overall survival rates at 5 years were Biochemical 4 Revista Românæ de Urologie nr. Recurenfla biochimicæ a fost detectatæ dupa o medie de 31 de luni p.

Tratamentul adjuvant a îmbunætæflit rata de supraviefluire færæ BCR, dar nu a prezentat niciun impact asupra supraviefluirii globale la 5 ani. Concluzii: Datele noastre aratæ rezultate excelente pe termen lung pentru pacienflii cu cancer de prostatæ local avansat la nih chronic prostatitis symptom index pdf s-a practicat prostatectomie radicalæ ca primæ etapæ în cadrul unui management multimodal.

Tratament adjuvant nu a prezentat niciun impact asupra supraviefluirii globale, iar momentul initierii acestuia este încæ neclar. Conclusions: Our data showed excellent long-term outcome for patients with locally advanced prostate cancer treated with radical surgery as first step in a multimodal approach.

Citițiși