Personalitate si caracter

Care sunt trăsăturile caracteristice de personalitate. Trăsături de personalitate

În general, prin personalitate înțelegem fasciculul de însușiri stabile ce caracterizează mental și comportamental un om [1]. Fiecare ființă umană este, mai mult sau mai puțin, diferită față de toate celelalte ființe.

Tipuri de personalitate: teorii și trăsături caracteristice

Altfel spus, personalitatea este individualitatea sau originalitatea unui individ uman manifestată pe planul relațiilor sociale. Din punct de vedere psihologic, personalitatea omului este concepută ca o sinteză a conformaţiei structurii, morfologiei sale psihofiziologice, a factorilor instinctiv-afectivi, a reacţiei tipice, precum şi a mediului în care acesta s-a format și trăiește.

personalitate si caracter

Personalitatea umană [2] cuprinde un ansamblu complex de trăsături particularităţi, calități, însușiri. Acestea sunt: individualitatea, interdependența, conștientizarea și influențabilitatea. În primul rând, personalitatea omului se remarcă printr-o identitate proprie individualitate, originalitatecare presupune o manifestare coerentă unitară și relativ stabilă în raporturile sociale.

Diferența dintre caracter și personalitate - - Oameni

În situații similare, apropiate din punct de vedere temporal, omul normal se comportă, de regulă, în același mod. De pildă, de fiecare dată, are o conduită rezervată și respectuoasă sau, dimpotrivă, un comportament expansiv și infatuat. În al doilea rând, personalitatea personalitate si caracter se află într-o relație de interdependență cu factorii specifici celui în cauză sau cu alți factori, ceea ce înseamnă că individualitatea sa este condiţionată de eventualele variaţii schimbări, transformări intrinseci interioare sau extrinseci exterioare personalitate si caracter, trăite de cel în cauză.

personalitate si caracter

Omul are reflexe sau reacţii determinate de oscilaţii endogene intrinseci şi de stimuli externi extrinsecila care răspunde [3].

Spre exemplu, bolile psihice sau anumite mutații de natură fizică pot produce modificări în ceea ce privește personalitatea unui om. În al treilea rând, comportamentul uman normal presupune conștientizarea, adică reprezentarea propriei conduite, atât din punct de vedere fiziologic, cât şi din perspectivă morală.

Fiecare om prefigurează propriul comportament în societate.

Care este diferența dintre personalitate și caracter?

Orice acțiuni sau inacțiuni ale omului obișnuit sunt reprezentate de acesta sub aspectul efectelor pe care acestea le produc pe planul relațiilor sociale, precum și al caracterului lor benign sau malign.

În al patrulea rând, personalitatea prezintă trăsătura influențabilității, deoarece este afectată de mediu. Aceasta înseamnă că, împreună cu factorii sociali, economici, politici și culturali, personalitatea formează un tot funcţional sistem.

Fiind influențată de mediu, putem spune că ea se poate modifica dacă au loc schimbări ale componentelor sistemului de pildă, dacă se schimbă regimul politic ori nivelul de trai cade sau crește în mod brusc. Trăsăturile personalităţii omului sunt reflectate de comportamentul exteriorizat al acestuia.

personalitate si caracter

Deși sunt în anumite condiții variabile, trăsăturile personalității se manifestă printr-o constanţă relativă în timp, acestea modificându-se numai când factorii care o determină sau influențează se schimbă la rândul lor.

Modificările sau transformările intervenite în ceea ce priveşte trăsăturile personalităţii sunt, de regulă, de mică importanţă, putându-se vorbi de excepţionalitatea schimbărilor radicale. Deși, putem spune că schimbările majore la nivelul personalității omului sunt rarisime, totuși, acestea se pot produce fie în sens negativ, fie în sens pozitiv.

Principal - Oameni - Diferența dintre caracter și personalitate - - Oameni Diferența dintre caracter și personalitate - - Oameni Educatie pentru viata - Despre dezvoltarea caracterului Educatie pentru viata - Despre dezvoltarea caracterului Cuprins: Caracterul vs. Personalitate Caracterul și personalitatea sunt ambele legate de modul în care se comportă o persoană. De cele mai multe ori, aceste două cuvinte sunt folosite în mod interschimbabil, așadar ar putea fi util să discutăm despre modul în care aceste două diferă una de cealaltă, astfel încât să puteți înțelege mai bine ce înseamnă.

De pildă, scăderea bruscă a nivelului de trai al unei persoane o poate pune în pe aceasta în postura de a-și schimba diametral atitudinea față de muncă ori îmbogățirea peste noapte, ca personalitate si caracter a norocului, poate determina o schimbare inversă față de activitățile lucrative. Într-o altă ordine de idei, în teoria de specialitate se acceptă teza potrivit căreia una sau unele dintre trăsăturile de personalitate sunt prevalente dominanteiar celelalte sunt recesive, adică au poziții de subordonare.

Astfel, se conchide că personalitatea individului uman poate fi stabilită ușor dacă este ştiută sunt cunoscute dominanta sau dominantele [4]. În literatura de specialiate, personalitatea omului este asimilată cu o piramidă biotipologică a cărei bază este compusă din temperament, amprenta morfologică, caracter şi inteligenţă, iar vârful constituindu-l sinteza globală a personalităţii [5]. În ceea ce mă privește, consider că personalitatea omului are următoarele elemente: temperamentul fireacaracterul moralitateaaptitudinile speciale calitățile în anumite domenii și personalitate si caracter capacitatea intelectuală.

Pot fi semne importante; ceilalți cred că sunt superstiții, dar eu știu mai bine; evit această persoană, poartă ghinion; stări afective: anxietate în relațiile sociale; inconsecvență; gânduri negative automate: oare ei mă supraveghează? Eu știu ce gândesc ei; nu suport să fiu cu alți oameni; nu trebuie să ii vorbesc, pentru că mi se va întâmpla o nenorocire.

Aceste patru elemente formează patrulaterul personalității umane. Într-adevăr, firea omului, etica pe care acesta o etalează, calitățile lui în anumite domenii, precum și nivelul său intelectual sunt componentele esențiale care definesc individualitatea sau originalitatea fiecărui membru al speciei umane.

Temperamentul cuprinde totalitatea trăsăturilor fiziologico-emoționale ale unui om, care determină diferențieri psihice și comportamentale față de alți oameni sau cel puțin în raport cu o parte dintre aceștia. Cu alte cuvinte, temperamentul reprezintă firea omului timid, îndrăzneț, vesel, melancolicadică modalitatea în care se derulează procesele personalitate si caracter ale acestuia.

Temperamentul evidențiază energia omului și maniera în care acesta o folosește. În funcție de tipul temperamentului, omul poate fi introvertit sau extrovertit, impulsiv sau calm, vesel ori trist, stabil sau instabil etc.

Diferențele dintre personalitate, temperament și caracter

Metaforic spus, temperamentul este firea pe care loteria genetică o hărăzește fiecărui om. Caracterul este ansamblul trăsăturilor fundamentale psiho-morale ale unei persoane, care se manifestă în modul de comportare al acesteia, în ideile și în acțiunile sau inancțiunile sale, reflectând moralitatea acestora.

Altfel spus, caracterul — element al personalității — reprezintă totalitatea particularităţilor esenţiale reflectate de activitatea omului, analizată din punct de vedere axiologic. Metaforic zis, caracterul este barometrul moralității fiecărui individ uman.

Diferența Dintre Caracter și Personalitate

În teoria de specialitate, se susține că temperamentul rămâne constant pe toată durata vieţii omului, spre deosebire de caracter care poate suferi schimbări, uneori chiar substanţiale [6]. Potrivit concepției clasice, temperamentul este predestinat înnăscut, congenitalîn timp ce caracterul nu este înnăscut, ci este un element postnatal survenit ce se formează în timp.

INFP Personality Type Explained - \

În prezent, studiile efectuate de oamenii de știință pun în discuție constanța temporală a temperamentului, fiind susținută teza că evantaiul de trăsături ce personalitate si caracter integrează în temperament poate suferi modificări în timpul vieții omului [7].

Unul dintre argumentele aduse în sprijinul acestei opinii este că, la naștere, creierul uman încă nu este format, astfel că acesta se modelează continuu în tot cursul vieții, dar în mod mai pregnant în copilărie analiza sange psa. Într-un punct de vedere mai nuanțat, se apreciază că mediul, ca totalitate a factorilor care pot influența temperamentul unui om, deși poate produce schimbări asupra acestuia, acestea sunt nesemnificative [9].

Aptitudinile speciale constau în abilităţile ce permit unei persoane să dobândească anumite cunoştinţe şi deprinderi înclinație artistică sau tehnică, capacitate de sinteză, capacitate de asimilare a cunoștințelor, îndemânarea pentru efectuarea tratarea adenomului de prostata activităţi, creativitate, conlucrare în echipă, capacitate de concentrare, sociabilitate, autocontrol, automotivare etc.

Temperament: baza constituțională Când vorbim despre temperament, ne referim la acea parte inerentă a personalității noastre determinată de moștenirea noastră genetică. Pentru aceasta, se consideră dimensiunea biologică și instinctivă a personalității. De fapt, factorul personalității se manifestă pe primul loc. La copii, este deja posibilă distingerea diferitelor tipuri de temperament.

Dacă aptitudinile speciale sunt remarcabile, atunci putem vorbi despre talent, iar posesorul acestora va fi considerat un om talentat. Talentul este capacitatea deosebită, înnăscută sau dobândită, pe care o persoană o deține într-unul sau mai multe domenii, propice pentru o activitate creatoare sau realizată la un nivel superior. Dacă aptitudinile unei persoane sunt la un nivel cu totul ieșit din comun putem vorbi de un om genial.

Citițiși